Obchodní podmínkyObchodní podmínky


 • 1. Úvodní ustanovení

 • 1.1. Vlastníkem obchodního jména divokéfarmy.cz je Wild Nature Food s.r.o., IČ : 6074 8125, se sídlem Brno, Mlýnská 14, 602 00. Spojení na nás hledejte v sekci „kontakt".

 • 1.2. Vlastníme a provozujeme internetovou stránku www.divokefarmy.cz. (dále jen „stránka")

 • 1.3. Tyto obchodní podmínky (dále jen „VOP") upravují práva a povinnosti mezi námi jako prodávajícím a Vámi jako kupujícím masa nejen vlastní produkce a masných výrobků z něj a další zboží v internetovém obchodě www.divokefarmy.cz a spolu s potvrzenou objednávkou tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Kupující je vázán VOP okamžikem odeslání objednávky, kterým stvrzuje, že se s nimi seznámil a že s nimi souhlasí.

 • 1.4 Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které kupní smlouva neupravuje, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634 / 1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 • 1.5. Pokud tyto VOP změníme, upozorníme Vás na stránkách a budete mít možnost se s nimi seznámit před odesláním Vaší objednávky. Nové VOP jsou závazné okamžikem odeslání Vaší objednávky.

 • 2. Objednání zboží

 • 2.1. Vyberte zboží z nabídky, řádně vyplňte objednávkový formulář a objednávku odešlete. Kupující má vždy možnost před odesláním objednávky zkontrolovat její obsah i cenu (včetně ceny za doručení zboží - cena viz bod 4.6.) a případně ji opravit. Kupující musí být plnoletý a k realizaci objednávky musí uvést pravdivé a úplné informace požadované v objednávkovém formuláři.

 • 2.2. Po odeslání objednávky kupující obdrží od prodávajícího emailovou zprávu potvrzující její přijetí.

 • 3. Nedosažitelnost zboží

 • 3.1. Čerstvé zboží je do našeho skladu dováženo z vlastní produkce, od řady různých farmářů a od našich zahraničních dodavatelů. Nemůžeme nést odpovědnost za nepředvídatelné okolnosti, které mohou dodávky postihnout. Pokud taková okolnost nastane, budeme Vás informovat emailem, telefonicky či jinak a pokud to bude možné, navrhneme Vám možnost dodání náhradního zboží obdobného druhu a ceny. V některých případech může dojít k nedodání zboží bez možnosti náhrady za alternativu.

 • 4. Cena zboží

 • 4.1. U každého zboží je vždy uvedena cena v českých korunách včetně DPH. Cena je vždy za uvedené množství produktu (kg, g, litr, svazek, ks). Cena za dopravné je v objednávce uvedena zvlášť. Cena celého nákupu vč. dopravy je před odesláním objednávky kupujícímu potvrzena v objednávkovém formuláři.

 • 4.2. Odesláním objednávky kupující vyslovuje svůj souhlas s převzetím a zaplacením objednaného zboží.

 • 4.3. Kupní cena je splatná při převzetí zboží, a to v hotovosti.

 • 4.4. Prodávající vystavuje kupujícímu řádný daňový doklad s položkovým uvedením cen veškerého dodaného zboží, event. dopravného.

 • 4.5. Ke každé objednávce která svým objemem vyžaduje pro transport dřevěnou bedýnku, se přičítá cena za zálohovanou bedýnku – 200Kč za každou  bedýnku. V případě dodání objednávky ve více bedýnkách se cena zálohy násobí počtem bedýnek. Pokud při předání zboží bedýnku vracíte, částka Vám bude na místě odečtena.

 • 4.6. V rekapitulaci Vaší objednávky vidíte jen přibližnou cenu. Ta se může změnit v závislosti na konkrétní váze produktů, které Vám dodáme, dostupnosti Vámi objednaného zboží a s ohledem na slevu (viz.bod 4.7.), která Vám náleží. Částka, kterou platíte se také odvíjí od toho, zda vracíte zálohovanou bedýnku. Konečnou cenu se tak dozvíte při předání zboží.

 • 4.7. V rekapitulaci Vaší objednávky (jak v eshopu tak v potvrzovacím emailu) není v ceně zahrnuta sleva (sleva pravidelného zákazníka, kompenzační sleva). Přidáváme ji dodatečně.

 • 5. Dodání zboží

 • 5.1. Zboží je dodáváno pouze na území města Brna a v okolí na dodací adresu uvedenou v objednávce. Mimo Brno a blízké okolí zasíláme vybraný sortiment (jehož charakter produktu to dovolí) pomocí služby PPL, s minimální objednávkou ve výši 500Kč. Ostatní dodávky jsou na individuální vzájemné dohodě.

 • 5.2. Zboží přebírá osoba určená v objednávce v určeném časovém intervalu. O tomto intervalu informujeme předem emailem, telefonicky nebo jinak. Nebude-li na místě v určené době přítomná, lze zboží předat členu rodiny nebo jiné osobě na dané adrese, která je ochotna zboží převzít. Nebude-li na místě dodání zjištěna přítomnost uvedených osob, kontaktujeme Vás za účelem dohody o náhradním doručení (se zřetelem, že zboží se rychle kazí). Náhradní doručení do domu bude účtováno jako další závoz (dle ceny závozu), pokud není nutnost opětovného závozu způsobena ze strany divokéfarmy.cz. V případě osobního odběru objednaných produktů je zákazník povinen si zboží vyzvednout v den a čas tomu určený. V případě nedoručení objednávky napoprvé divokéfarmy.cz přestávají nést odpovědnost za kvalitu zboží.

 • 5.3. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží, event. neúspěšným pokusem o předání zboží, nejste-li v čase doručení přítomen/a event. případně neoprávněného odmítnutí převzetí. Od bodu neúspěšného předání zboží začíná lhůta garance kvality, pak již nebude uplatnitelná.

 • 5.4. Činíme veškerá opatření, aby Vám zboží bylo doručeno včas. Přesto se mohou vyskytnout nepředvídatelné dopravní, technické či přírodní překážky, které mohou čas dodání ohrozit. V takovém případě Vás budeme neprodleně kontaktovat a operativně řešit možnosti doručení.

 • 6. Platba za zboží

 • 6.1. Za zboží je možno platit pouze převodním příkazem na základě faktury po dodání zboží.

 • 7. Záruka 100% kvality a vady zboží

 • 7.1. Bude-li v dodávce některé zboží chybět nebo bude poškozené, pošlete nám mailovou či telefonickou zprávu do 24 hodin od převzetí zboží spolu s popisem a fotodokumentací dané vady.

 • 7.2. Uznané reklamace vyřizujeme kompenzací v následující dodávce, vrácením peněz anebo v naléhavých případech dodáním náhradního zboží v nejbližším možném termínu.

 • 8. Odstoupení od smlouvy

 • 8.1. S ohledem na charakter zboží, které se rychle kazí, není kupující dle § 1837 písm. e) zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník oprávněn od smlouvy odstoupit.

 • 8.2. V případě zrušení objednávky ze strany kupujícího, je kupující povinen konat následovně: najít kupujícího, který odkoupí jeho zboží nebo uhradit 100% ceny objednávky do 14 dní od data plánovaného doručení (při placení příští objednávky hotově). Ve výjimečných situacích záleží na vzájemné dohodě.

 • 9. Registrace na stránkách

 • 9.1. Je-li Vám 18 let, můžete se na našich stránkách registrovat. Při registraci uvádějte pravdivé a úplné informace a udržujte je aktuální.

 • 9.2. Vaše uživatelské jméno a heslo jsou přístupné pouze Vám, udržujte je v tajnosti a chraňte před zneužitím (např. se odhlaste, pokud objednáváte z cizího počítače). Jste odpovědní za užití Vašeho jména a hesla na stránkách, zejména za objednání zboží z Vašeho přístupu.

 • 9.3. Zapomenete-li heslo, na vyzvání Vám jej vyresetujeme a pošleme nové na emailovou adresu, kterou jste uvedli při registraci. Jméno ani heslo nesdělujeme telefonem ani neposíláme na jinou emailovou adresu než zaregistrovanou.

 • 9.4. Vyhrazujeme si právo ukončit Vaši registraci.

 • 10. Internetové spojení

 • 10.1. Internet je nestabilní médium, proto nemůžeme zaručit nepřerušení či bezchybné připojení na naše stránky, stejně jako neodpovídáme za funkčnost a kompatibilitu našich stránek s Vaším softwarem či výskyt aplikací, které mohou ohrozit či poškodit některá zařízení.